ساخت پست های جذاب اینستاگرامی با فتوشاپ بصورت قدم به قدم

25,700 تومان

مدرس : محسن غاله (مسئول بخش دیجیتال مارکتینگ شرکت قلب هدف )
مخاطب : صاحبان کسب و کار ، اینستاگرامرها ، عاشقان پیشرفت در اینستاگرام
مدت آموزش : حدود 40 دقیقه

ساخت پست های جذاب اینستاگرامی با فتوشاپ بصورت قدم به قدم

25,700 تومان