پدرانه

بهترین پدرها می دانند که هیچ چیزی لذت بخش تر و ارزشمندتر از پدر بودن نیست.

پدر شدن یعنی بخشی از خود را از دست دادن و در عوض چیزهای بیشتر دیگری را به دست آوردن

هترین پدرها به علایق فرزندان شان علاقه و تمایلی حقیقی نشان می دهند. البته که تمامی پدرها به سرگرمی های مشترک خود و فرزندان شان علاقه نشان می دهند اما پدرهای خاص و فوق العاده

ادامه مطلب

کودک

سه تا شش ماهگی سن شروع آموزش مهارت به کودکان است که با توجه به رشد ذهنی و جسمی آنها دارای سرعت متفاوتی است.

دوران حسی-حرکتی کودکان از تولد تا دوسالگی است .آنها مسائلی را باور می کنند که میتوانند ببینند و لمس کنند. شروع صحبت کردن و ساخت واژه نشان دهنده خروج کودک از دوران اولیه حسی حرکتی است.

ادامه مطلب

مادر قوی

 مادر قوی همیشه شما را تشویق می‌کند نظرتان را بگویید.

مادر قوی به شما می‌آموزد رقیب خودتان باشید.

مادر قوی به شما اعتماد و اتکاء به نفس می‌دهد تا همان کسی باشید که دوست دارید.

ادامه مطلب

تربیت جنسی کودکان

اولین قدم برای آموزش به کودکان، یاد دادن اسم اعضای بدن، به همراه آموزش عملکرد اعضا است.ابتدا اسم اعضای چهره را به کودک آموزش میدهیم.

والدین چگونه میتوانند قوانین مراقبت از اعضای بدن را به کودک خود آموزش دهند؟

همچنین میتوانیم قوانین مربوط به بازی ها را برای بچه ها بیان کنیم.

چگونه قسمت های خصوصی بدن را به کودکان ها آموزش دهیم؟

ادامه مطلب